• Rättsskyddsskada

  1. Se till att ha kopia av er stämningsansökan och andra handlingar som belyser de omständigheter som ligger till grund för anspråket, till exempel kontraktshandlingar och brev redo att bifoga i samband med din skadeanmälan.

  2. Fyll i skadeanmälan online eller fyll i en ifyllningsbar skadeblankett (PDF)

  Skicka din skadeblankett till:

  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller till:
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56 Stockholm

  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

  Vid frågor ring oss på 0200 21 21 20 ( från utlandet  +46 8 562 067 37 )