• Tjänsteresa

  1. Om du befinner dig utomlands och din skada eller sjukdom är allvarlig och akut kontaktar du i första hand Falck Global Assistance: Telefon: +46 8 684 128 88, Telefax: +46 8 684 128 89

  2. Fyll i skadeanmälan online eller fylla i en ifyllningsbar blankett (PDF)

  Skicka blanketten via e-post till: 
  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56  Stockholm

  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.