• Vattenskada

  Om ni råkat ut för en vattenskada är det viktigt att snabbt försöka begränsa skadans storlek.

  1. För att så snabbt som möjligt få hjälp kan du nå oss på telefon 0200-21 21 20 (från utlandet ringer ni +46 8 562 067 37 ). 

  Du kan också fylla i skadeanmälan online när det passar dig eller skriva ut en ifyllningsbar skadeblankett och skicka till:

  Moderna Försäkringar
  Företags- och Industriskador
  FE 380
  106 56 Stockholm

  Eller via e-post: foretagsskador@modernaforsakringar.se 

  2. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.