Du måste vara inloggad för att skicka formuläret.

Grunduppgifter

Är ni redovisningsskyldiga för moms?
Vem ska Moderna ha forsatt kontakt med i ärendet?

Uppgifter till annan person

Vad har skadats

Övrigt

Äger någon annan egendomen?

Har rörmokare /byggare/fuktutredningsfirma kontaktats i samband med händelsen?

Ja

Om ja, ange vilken typ av firma

Fuktutredningsfirma

Övrigt

Anser du/ni att någon annan orsakat skadan? T.ex. en entreprenör?
Finns försäkring för skadan även i annat försäkringsbolag?

Om "Ja"

Bekräfta och skicka