Skadeanmälan inbrott/skadegörelse

Är ni redovisningsskyldiga för moms?
Bankgiro/plusgiro
Vem ska Moderna ha fortsatt kontakt med i ärendet?

Har en gärningsman brutit sig in?

Fanns inbrottslarm i lokalen?
Om ja, löste inbrottslarmet ut?
Är polisanmälan gjord?
Är stulen/skadad egendom hyrd/lånad/leasad?

Bekräfta och skicka