Maskin/allriskskada

Grunduppgifter

Är ni redovisningsskyldiga för moms?
Bankgiro/plusgiro
Vem ska Moderna ha fortsatt kontakt med i ärendet?

Uppgifter till annan person

Vilken typ av egendom är skadad?

Om annan egendom

Har ni kontakt med reparatör?

Har ni kontakt med reparatör?

Bekräfta och skicka