Motorskador


Anmäl skada på ditt motorfordon

För att du ska få den bästa tänkbara skaderegleringen i samband med en företagsmotorskada, sker all handläggning av vårt eget skadecenter i Ragunda. Tillsammans med utvalda experter arbetar vi för att ditt ärende ska regleras och hanteras så professionellt och snabbt som möjligt.

Anmäl motorskada

Här nedan kan du anmäla din motorskada online för snabbast hantering.

  1. Gör skadeanmälan online eller skriv ut vår skadeanmälningsblankett (längre ner på denna sida). Om din bil är i kördugligt skick och minst halvförsäkrad hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-21 21 20.
  2. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas.

  Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: www.mrf.se

  Skadeblankett - Brand (PDF)

 • Ring vår bärgningsjour på telefon: 0200-21 21 20. De ordnar med bärgning till närmaste lämpliga verkstad. Det krävs dock att du lägst köpt en halvförsäkring som bilförsäkring för att denna skada ska täckas av bilförsäkringar.

  För skador som inträffat utomlands når du Modernas Skadejour på 00 46 771 506 500.

  1. Anmäl skadan online eller fyll i och skicka skadeanmälningsblanketten (längre ner på denna sida) till oss snarast möjligt. Vid kollision med större djur såsom älg, rådjur, hjort m.fl. samt med tamboskap ska du alltid göra en anmälan till markägaren samt till polisen. Är det ett tamdjur skall du också försöka kontakta ägaren till djuret.
  2. Om din bil är i kördugligt skick och helförsäkrad (vagnskadeförsäkrad) hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-21 21 20.
  3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas.

  Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: www.mrf.se

  Skadeblankett - Djurkollision (PDF)

 • Anmäl din glasskada och boka en tid direkt hos en av våra samarbetspartners nedan.

  Ryds Bilglas
  Klicka här för att laga ditt stenskott eller byta din ruta hos Ryds Bilglas. Vid byte av ruta hos Ryds har du möjlighet att gratis nyttja en lånebil eller elcykel under tiden (bokas vid beställningen). Du kan också ringa Ryds glas på 020-355 355.

  Carglass
  Klicka här för att laga ditt stenskott eller byta din ruta hos Carglass®, den världsledande bilglasmästaren. Hos Carglass® får du din bilruta lagad inom 30 min eller bytt inom 3 timmar från bokad tid. Du kan också ringa Carglass® på 0770-18 76 00.

  Laga stenskott eller byta rutan?

  Att laga ett stenskott tar ca 30 minuter och du betalar endast 100 kronor per stenskott i självrisk! Möjligheten att laga beror på storlek och placering på stenskottet. Om rutan istället måste bytas ut så är självrisken betydligt högre, exakt hur mycket framgår av ditt försäkringsbrev. Eventuell självrisk betalas alltid direkt till verkstaden.

  Täck över skadan

  Du bör omedelbart täcka över det skadade området så att smuts och fukt inte ska kunna tränga in i glaset vilket kan orsaka sprickbildning. Täck över skadan med vanlig genomskinlig tejp eller beställ ett gratis stenskottsplåster här och kontakta därefter någon av våra samarbetspartners ovan för att boka tid för lagning.

  För att din försäkring ska gälla för glasskador måste du ha tecknat minst en halvförsäkring.

  1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan (stöldanmälan).
  2. Anmäl skadan online och all stulen egendom till oss eller genom att fylla i och skicka in skadeanmälan för inbrott (blanketten finns längre ner på denna sida). Det är extra viktigt att du snabbt kontaktar oss om bilen är stulen och inte har hittats.
  3. Om din bil är i kördugligt skick och stöldförsäkrad (halvförsäkrad) hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-21 21 20.
  4. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas.

  Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: www.mrf.se

  Skadeblankett - Inbrott/stöld.pdf

  1. Fyll i och skicka in skadeanmälan eller anmäl online. Det är viktigt att du tydligt och ingående beskriver skadehändelsen samt de som drabbats. Notera namn på eventuella vittnen och registreringsnummer på inblandade fordon.
  2. Fyll i framsidan på skadeanmälan gemensamt med det andra fordonets förare och skriv sedan under båda två. Övriga sidor fylles i var för sig och skickas sedan till respektive försäkringsbolag.
  3. Om din bil är i kördugligt skick och helförsäkrad (vagnskadeförsäkrad) hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-21 21 20.
  4. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas.

  Använd gärna MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig. www.mrf.se

  Skadeblankett - Kollision/krock(PDF)

  1. Gör din skadeanmälan online eller skriv ut och skicka in vår skadeanmälningsblankett (längre ner på denna sida).
  2. Om din bil är i kördugligt skick och minst halvförsäkrad hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-21 21 20.
  3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas.

  Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: www.mrf.se

  Skadeblankett - Maskinskada (PDF)

 • Ring vår bärgningsjour på telefonnummer 0200-21 21 20. De ordnar med bärgning till närmaste lämpliga verkstad.

  För skador som inträffat utomlands når du Modernas Skadejour på 00 46 771 506 500.

 • Vid skada orsakat av okänt motorfordon

  • Har din bil blivit skadad av ett annat okänt motorfordon måste du göra en polisanmälan.
  • Kontakta oss på 0200-213 213 och anmäl skadan.
  • Därefter vänder du dg till närmaste verkstad för besiktning
  • Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas. Denna möjlighet att få ersättning hänger inte ihop med din egen bilförsäkring utan grundas på en särskild bestämmelse i trafikskadelagen. För att få ut ersättning som parkeringsskada måste du som skadelidande kunna visa att skadan har orsakats av ett okänt motorfordon och att skadan skedde när din bil stod parkerad. Ta gärna själv fotografier av skadorna innan bilen flyttas från olycksplatsen, exempelvis med din mobiltelefon.

  Från ersättningen görs avdrag med en lagstadgad självrisk som är 5 % av basbeloppet för skadeåret. Om skadan inte godkänns som parkeringsskada kan du ändå få ersättning om du valt helförsäkring som omfattning till din bilförsäkring, dock med avdrag för din självrisk.

  Använd vår verkstadssökmotor för att hitta en verkstad nära dig. Sök & boka verkstad

  1. Anmäl skadan online eller fyll i och skicka in skadeanmälningsblanketten (längre ner på denna sida). Om din bil är i kördugligt skick och helförsäkrad (vagnskadeförsäkrad) hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-21 21 20.
  2. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas.

  Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: www.mrf.se

  Skadeblankett - Singelolycka (PDF)

  1. Kontakta polisen och gör en polisanmälan.
  2. Anmäl skadan online eller genom att fylla i och skicka in skadeanmälan (utskriftsbar blankett längre ner på denna sida). Om din bil är i kördugligt skick och helförsäkrad (vagnskadeförsäkrad) hos oss, så kan du vända dig till närmaste verkstad. Om bilen inte är i kördugligt skick kan du ringa vår bärgningsjour på telefon 0200-21 21 20.
  3. Be verkstaden kontakta oss för besiktning av skadan innan reparationen påbörjas.

  Använd MRF:s sökmotor för att hitta en verkstad nära dig: www.mrf.se

  Skadeblankett - Skadegörelse (PDF)

För mer hjälp kontakta oss

Telefon: 0200 - 21 21 20 dygnet runt
Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): 00 46 771 506 500
Fax: 0696-50030
E-post: motorskador.foretag@modernaforsakringar.se
Moderna Försäkringar Företag & Industri
FE 374, 106 56 Stockholm

Övriga skador

Om du råkat ut för en skada som du inte hittar någon information kring men som du tror kan ersättas av din bilförsäkring så ber vi dig att kontakta oss.