Brandskada

Brandskada

Har ni anlitat bärgning?
Är skadan polisanmäld?

Polisanmälan

Grunduppgifter

Vem är det som anmäler skadan?

Vem är det som äger fordonet?

Uppgifter om hur du vill ha ersättningen betald ( tex. stilleståndsersättning )

Kontaktuppgifter till försäkringstagaren

Kontaktuppgifter till person som anmäler skadan

Sammanfattning

Jag intygar att uppgifterna stämmer: