Tjänsteresa

Grunduppgifter

Bankgironummer/plusgironummer
Är ni redovisningsskyldiga för moms?
Vem gäller anmälan?

Uppgifter till annan person

Får ni ersättning för händelsen från annat håll t.ex. flygbolaget?

Form step

Bekräfta och skicka