Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Skillnaden mellan Grundskydd, Medium och Large

Om ditt barn inte klarar en hälsodeklaration kan ni teckna Barnförsäkring Grundskydd. Detta är även det skydd ni har när ni ansöker om Barnförsäkring Medium eller Large.

Vår Barnförsäkring Medium är en mycket bra och konkurrenskraftig barnförsäkring som ger ett bra skydd till ditt barn om han/hon skulle få en bestående nedsättning i sin kroppsfunktion (medicinsk invaliditet) eller en bestående nedsättning av arbetsförmågan (ekonomisk invaliditet). Försäkringen innehåller även ett bra skydd till dig som förälder om ditt barn blir så sjukt så att vårdbidrag beviljas.

Barnförsäkring Large ger samma skydd som Barnförsäkring Medium men ger även en engångsersättning även för de sjukdomar som i övrigt är undantagna i försäkringen. Därför rekommenderar vi Barnförsäkring Large eftersom att det ger ett väldigt omfattande skydd för ditt barn.  

För att teckna Barnförsäkring Large eller Medium ska barnet vara under 18 år och folkbokfört i Sverige. För att försäkringen ska bli en Barnförsäkring Large eller Medium krävs en godkänd hälsodeklaration. Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen