Vem kan teckna Modernas Barnförsäkring?

För att kunna teckna en barnförsäkring så krävs:

  • Att barnet är under 18 år. 
  • Att barnet har ett svenskt personnummer. 
  • Att barnet är bosatt och folkbokfört i Sverige.

När ska jag teckna en barnförsäkring?

  • Teckna en barnförsäkring så snart barnet är fött. 

Kom ihåg! Om barnet är försäkrat i annat bolag och du vill teckna barnförsäkring hos oss, är det viktigt att du behåller den befintliga barnförsäkringen tills du fått den nya beviljad hos oss.