16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Vem kan teckna Modernas Barnförsäkring?

För att kunna teckna en barnförsäkring så krävs:

  • Att barnet är under 18 år. 
  • Att barnet har ett svenskt personnummer. 
  • Att barnet är bosatt och folkbokfört i Sverige.

När ska jag teckna en barnförsäkring?

  • Teckna en barnförsäkring så snart barnet är fött. 

Kom ihåg! Om barnet är försäkrat i annat bolag och du vill teckna barnförsäkring hos oss, är det viktigt att du behåller den befintliga barnförsäkringen tills du fått den nya beviljad hos oss.