• Självrisk

    Självrisken beror på vilket försäkringsbelopp du angett och vilken omfattning av försäkring som du har. Generellt så gäller 2 000 kr i självrisk vid skada om du har Trafikförsäkring. Om du har en Halvförsäkring gäller 1 500 kr i självrisk vid brandskada, stöldskada, maskinskada eller räddningsskada. Om din ruta går sönder så får du betala 35% av reparationskostnaden och om du behöver rättsskydd så betalar du 20%. Självrisken kan ändras beroende på omständigheter och beroende på hur gammal din bil är. Du betalar ingenting i självrisk när ett stenskott ska repareras eller om du krockar med ett djur.