• Hur fungerar försäkringen om bilens förare är under 24 år?

    När du tecknar en bilförsäkring bör du ange att föraren är under 24 år gammal för att undvika en så kallad Ungdomssjälvrisk. Ungdomsjälvrisken är högre än den vanliga självrisken. Om någon under 24 år ska köra bilen ofta så kan du ange detta när du tecknar din försäkring.