Trafikolycksfall och krishjälp

Om du eller någon annan som färdas i den försäkrade bilen råkar ut för personskada vid trafikolycka ersätts eventuella behandlingskostnader och sjukhusvistelse.

Självrisk: 0 kr.