Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Avställningsförsäkring

    Om du inte ska använda din bil kan du ställa av den hos Transportstyrelsen. Du behöver inte betala fordonsskatt eller trafikförsäkring för en avställd bil. Risken för andra skador på bilen upphör dock inte för att du ställer av bilen och inte brukar den. Därför ändras din bilförsäkring hos oss till en avställningsförsäkring om du har bilen halv- eller helförsäkrad när du ställer av den. En avställningsförsäkring gäller med samma omfattning som din vanliga försäkring men med en del begränsningar. Eftersom du i regel inte får köra bilen när den är avställd så ingår inte trafik-, räddnings-, eller maskinförsäkring. När du ställer av bilen kan du få tillbaka pengar för både försäkring och fordonsskatt beroende på när du ställer av den. Om du sedan ställer på bilen (i trafik) ändras försäkringen automatiskt tillbaka till samma omfattning som gällde innan du ställde av bilen. Om du har avställningsförsäkring hos oss, men inte haft bilen trafikförsäkrad hos oss innan avställning, ber vi dig kontakta oss när du ska ställa på bilen. Avställningsförsäkring är detsamma som garageförsäkring.