Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Vilken försäkring måste finnas på en registrerad bil?

    Det måste finnas en Trafikförsäkring enligt lag på en registrerad bil och det är den som står som ägare för bilen som är ansvarig för att bilen har en trafikförsäkring. Om bilen inte har en trafikförsäkring så måste ägaren betala an avgift för varje dag bilen inte är försäkrad.