Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

Grundskydd

I grundskyddet i vår fritidshusförsäkring ingår skydd för såväl dina byggnader som för dina tillhörigheter, det du äger, hyr eller lånar. Dessutom innehåller fritidshusförsäkringen ett rättskydd som ger dig ekonomisk kompensation vid rättstvister rörande ditt fritidshus. Grundskyddet i vår fritidshusförsäkring påminner väldigt mycket om grundskyddet i våra villa- och hemförsäkringar. Dock ingår inte: Reseskydd, överfallsskydd och mobbing och det beror på att de normalt ingår i en hem- eller villahemförsäkring och gäller för dig även när du vistas i ditt fritidshus.