Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Hur försäkringen gäller

    Gravidförsäkring Gratis börjar gälla dagen efter den dag du tecknade försäkringen men tidigast i graviditetsvecka 22. Gravidförsäkring Large börjar gälla dagen efter den dag du betalar premien, men tidigast i graviditetsvecka 22. Barnets sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från förlossningen. Försäkringen upphör automatiskt på barnets 6-månadersdag. Både Gravidförsäkring Gratis och Gravidförsäkring Large kan tecknas när som helst under graviditeten och utan hälsokrav.