• Hur försäkringen gäller

    Gravid Gratis: försäkringen börjar gälla dagen efter den dag du tecknade försäkringen, men tidigast i graviditetsvecka 22.
    Gravid Large: försäkringen börjar gälla dagen efter den dag du betalat premien, men tidigast i graviditetsvecka 22. Barnets sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från förlossningen.

    Båda försäkringarna upphör automatiskt på barnets 6-månadersdag. 

    Bra att veta: Både Gravid Gratis och Gravid Large kan tecknas när som helst under graviditeten och utan hälsokrav.

    Läs mer om vår gravidförsäkring och ta del av vanliga frågor och svar kring graviditeter och barn på vår särskilda barnsajt här.