• Jag valde att teckna en barnförsäkring innan mitt barn var fött men på BB fick jag veta att mitt barn har en allvarlig sjukdom. Hur ser försäkringsskyddet ut då?

    Det finns två olika delar i en barnförsäkring - en olycksfallsdel och en sjukdel. Sjukdelen i barnförsäkringen börjar tidigast gälla dagen efter den dag man skrivits ut från BB, neonatal eller hemsjukvård i samband med förlossningen, då den sedvanliga läkarkontrollen av barnet har gjorts. Resultatet från denna läkarkontroll tar vi alltid hänsyn till när försäkringsskyddet bestäms, oavsett om försäkringen är tecknad innan barnet är fött eller efter och oavsett om du har sluppit att fylla i en hälsodeklaration eller inte.

    Har du tecknat en barnförsäkring under graviditeten hos Moderna garanteras ditt barn en Barnförsäkring Medium, men med en eventuell begränsning för de sjukdomar och skador som upptäcks på BB, neonatalavdelningen eller under hemsjukvården. Detta hade tidigare inte varit möjligt, då hade barnet troligtvis inte fått en försäkring alls. Barnet kommer även att få ett försäkringsskydd för helt andra sjukdomar och skador än de medfödda som de kan drabbas av i framtiden, t ex diabetes. Barn med medfödda sjukdomar och skador har tidigare inte fått försäkringsskydd för framtida skador. Läs mer om vilka medfödda sjukdomar och skador som vår gravidförsäkring och barnförsäkringar täcker i våra försäkringsvillkor.