• Om jag vill teckna en barnförsäkring innan barnet är fött – hur gör jag då?

    Då börjar du med att teckna en Gravidförsäkring Gratis eller Gravidförsäkring Large hos Moderna. Ca två veckor före beräknad födsel kommer du få ett erbjudande via ett brevutskick om att teckna en Barnförsäkring Medium. Om du har Gravidförsäkring Gratis måste barnförsäkringen betalas innan barnet är fött. Om du har en Gravidförsäkring Large måste barnförsäkringen betalas innan barnet är 14 dagar gammalt. Om ditt barn föds för tidigt, måste du själv ringa vår kundservice inom 14 dagar från födseln och teckna barnförsäkringen. Denna möjlighet gäller dock bara om man har en Gravidförsäkring Large. Om du inte vill ha erbjudandet låter du bara bli att betala för barnförsäkringen.