• Vad är skillnaden mellan Gravidförsäkring Gratis och Gravidförsäkring Large?

    Gravidförsäkring Gratis ger ett grundskydd under graviditeten, t ex krishjälp till dig och din partner om något allvarligt skulle hända. Gravidförsäkring Large har ett mer omfattande skydd för både den gravida, barnet och pappa/partner. T ex kan du få ersättning om du måste göra akut kejsarsnitt eller drabbas av en större blodförlust vid förlossningen. För vissa sjukdomar som kan drabba barnet, som t.ex. ett allvarligt hjärtfel eller en CP-skada, betalar vi ut ett engångsbelopp direkt vid diagnos.