• Varför är det viktigt att teckna barnförsäkring innan barnet är fött?

    Genom att erbjuda föräldrarna att teckna en barnförsäkring redan under graviditeten så eliminerar vi risken att föräldrarna eventuellt inte kan teckna en barnförsäkring när barnet är fött.

    När du tecknar en barnförsäkring så vill försäkringsbolagen normalt få en sjukdomshistorik på barnet genom att föräldrarna fyller i en hälsodeklaration för barnet. Sjukdomshistorik kan i värsta fall leda till att barnet inte får ett försäkringsskydd alls, t ex om barnet föds med en sjukdom eller en skada. Dessa barn kan även gå miste om ett försäkringsskydd för helt andra sjukdomar och skador än de medfödda som de kan drabbas av i framtiden, t ex diabetes. Just det faktum att för tidigt födda barn och barn med medfödda sjukdomar oftast även undantas försäkringsskydd för helt andra sjukdomar eller skador än de medfödda är något som vi på Moderna vill råda bot på, och erbjuder nu föräldrarna att teckna en Barnförsäkring Medium innan barnet är fött, utan att fylla i en hälsodeklaration för barnet. Även om du slipper fylla i en hälsodeklaration för ditt barn kommer vi att ta hänsyn till allt som upptäcks innan ni skrivs ut från BB, neonatal eller hemsjukvård. Det är först dagen efter  utskrivningen som sjukdelen i barnförsäkringen börjar gälla.