• Hur gäller reseskyddet i min hemförsäkring?

    Reseförsäkring ingår i grundskyddet. Du är försäkrad i upp till 60 dagar och om du drabbas av en olycksfallsskada eller blir sjuk då du är på resa ersätter försäkringen kostnader för bland annat sjukvård och akut tandvård. Ersättning lämnas även för outnyttjad resekostnad, bagageförsening och förseningskostnad.