Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Jag ska ut och resa, behöver jag tänka på något särskilt?

    När du ska ut och resa rekommenderar vi att du tar med dig ett servicekort. Servicekortet är ett bevis som kortfattat informerar dig om vad som ingår i din reseförsäkring samt vart du ska vända dig för att få kvalitetssäkrad vård om du blir sjuk eller skadad under resan. Du beställer enkelt ett servicekort genom att kontakta vår Kundservice.