Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Självrisk

När en skada inträffar får du oftast stå för en del av kostnaden själv, en så kallad självrisk. Vilken stöld- och vagnskadesjälvrisk du valt framgår av ditt försäkringsbrev. Generellt så gäller följande självrisker: 
Skador som orsakats av brand: 1 200:-
Vid glasskada: 35% av totala kostanden, lägst 2 000 kr. Vid reparation betalar du ingen självrisk.
Vid behövande av rättsskydd: 20% av de totala kostnaderna, lägst 1200:-