Pga. underhållsarbete under helgen är e-postutskick av försäkringshandlingar fördröjda. Dessa skickas därför ut först på måndag.

Självrisk

När en skada inträffar får du oftast stå för en del av kostnaden själv, en så kallad självrisk. Vilken stöld- och vagnskadesjälvrisk du valt framgår av ditt försäkringsbrev. Generellt så gäller följande självrisker: 
Skador som orsakats av brand: 1 200:-
Vid glasskada: 35% av totala kostanden, lägst 2 000 kr. Vid reparation betalar du ingen självrisk.
Vid behövande av rättsskydd: 20% av de totala kostnaderna, lägst 1200:-