Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Trafikförsäkring

Om du har en bilförsäkring hos Moderna Försäkringar så täcks eventuell trafikskada av din bilförsäkring så du behöver inte köpa en trafikförsäkring till din husvagnsförsäkring.

Om du har din bil försäkrad hos ett annat försäkringsbolag så är det viktigt att först ta reda på vad din bilförsäkring täcker och vad husvagnsförsäkringen täcker eftersom att en husvagnsförsäkring inte innehåller någon trafikförsäkring. Innan du råkar ut för en olycka i trafiken är det viktigt att kontrollera vad som täcks av din bilförsäkring och vad som täcks av din husvagnsförsäkring.