• Hur tecknar jag Moderna Smart?

    På vår hemsida www.modernaforsakringar.se/smart kan du både teckna Moderna Smart-försäkringen och läsa om hur försäkringen och appen fungerar. Du kan också kontakta vår kundservice på telefonnummer 0200-259 259. Eftersom Moderna Försäkringar har flera olika bilförsäkringar är det viktigt att du specifikt talar om att du vill teckna Moderna Smart.