• Hur fungerar Smart MC?

    Du laddar ner appen genom att söka på Bilsport & MC i Appstore. Appen kommer även finnas tillgänglig i Google Play inom kort. Innan du kör iväg med din motorcykel startar du appen och med hjälp av GPS-teknologi och gyro-information mäts och analyseras din hastighet, inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) och körsträcka. Efter varje resa får du feedback baserat på ditt körbeteende och genom en samlad bedömning över tid översätts detta till en rabatt nästföljande år på din trafikförsäkring. Ett lugnt och säkert körbeteende ger dig 10 procent rabatt. Har du redan en försäkring på din motorcykel i Bilsport & MC kommer vi att automatiskt registrera eventuell rabatt på nästföljande försäkringsperiod. Har du en försäkring i ett annat bolag måste du kontakta oss om du vill byta till Bilsport & MC och då få rabatten under nästföljande försäkringsperiod. Appen fungerar även utan att den kopplas till en försäkring.