• Hur tecknar jag en försäkring som kan kopplas till Smart MC?

    Har du redan en försäkring på din motorcykel i Bilsport & MC kommer vi att automatiskt registrera eventuell rabatt för nästföljande försäkringsperiod. Har du en försäkring i ett annat bolag måste du kontakta oss om du vill byta till Bilsport & MC och då få eventuell rabatt under nästföljande försäkringsperiod. Kontakta Bilsport & MC på 0470-201 25 eller gå in på www.bilsportmc.se