• På vilket sätt visar appen om jag har kört lugnt och säkert eller inte?

    Efter avslutad resa kommer ditt körbeteende att ge utslag i en mätare med där färgerna röd, gul och grön indikerar om du har kört lugnt och säkert eller inte. Hamnar du på rött har du ett mer riskfyllt körbeteende samtidigt som grönt visar att kört du lugnt och säkert. Den gula färgen visar att det fortfarande finns lite förbättringspotential för att du ska komma upp till grön nivå och därmed vara berättigad till rabatt.