• Vad är Smart MC?

    Smart MC är Sveriges första app som kan ge dig rabatt på din motorcykelförsäkring utifrån hur lugnt du kör med din motorcykel. Aktivera appen innan du börjar köra och med hjälp av GPS-teknik och gyro-information analyseras ditt körbeteende. Ett lugnt och säkert körbeteende ger dig 10 procent rabatt på din trafikförsäkringspremie nästföljande år.