• Varför ska jag använda Smart MC-appen?

    Försäkringspremien för en vanlig motorcykelförsäkring, oavsett vilket bolag du är kund i, beräknas utifrån ett genomsnitt hur motorcykelförare i din ålder och boende inom samma område som du kör motorcykel. Det innebär att försäkringstagarna i samma grupp betalar gemensamt för de skador som inträffar inom gruppen även om du själv inte är den som behöver nyttja din försäkring. Genom att använda appen Smart MC kan du själv påverka din försäkringspremie. Kör du lugnt och säkert får du upp till 10 procent rabatt på din trafikförsäkringspremie under nästkommande försäkringsperiod/år.