• Livförsäkring

    En livförsäkring kan köpas som ett tillägg till Personförsäkring Medium eller Large. Livförsäkringen betalar ut ett engångsbelopp enligt förmånstagarförordnande om du avlider.

    Att ha en livförsäkring innebär ekonomisk trygghet som kan vara extra värdefullt om ni i din familj exempelvis har lånat pengar till hus eller bostadsrätt. Vad händer om en inkomst i familjen försvinner? Med en livförsäkring får du skattefri ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp som utbetalas om du avlider. Försäkringsgivare för livförsäkringen är Movestic Livförsäkring.

    Vem kan köpa Livförsäkring och hur gäller försäkringen?
    Är du mellan 18-54 år och bosatt i Sverige (samt inskriven i svensk försäkringskassa) och tecknar en personförsäkring Medium eller Large kan du köpa Livförsäkring hos oss. Försäkringsbeloppet är detsamma som för personförsäkringen. Ersättningen utbetalas enligt förmånstagarförordnande men du bestämmer själv vem som ska få ersättningen. För att ändra vem som ska få ersättningen vid dödsfall, krävs att du fyller i och skriver under ett förmånstagarförordnande och skickar in detta till Movestic. Livförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen till och med den dag du fyller 65 år.