• Vad är skillnaden mellan olycksfallsförsäkring och sjuk- och olycksfallförsäkring?

    En olycksfallsförsäkring täcker bara olycksfallsskador. En sjuk- och olycksfallförsäkring täcker skador som orsakats av olycka men täcker också skador relaterade till sjukdomar.