• Vad är skillnaden mellan olycksfallsförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring?

    En olycksfallsförsäkring täcker bara olycksfallsskador. En sjuk- och olycksfallsförsäkring täcker skador som orsakats av olycka men täcker också skador relaterade till sjukdomar.