Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Självrisk

    När en skada inträffar får du oftast stå för en del av kostnaden själv, en så kallad självrisk. Vilken stöld- och vagnskadesjälvrisk du valt framgår av ditt försäkringsbrev. Övriga självrisker framgår av respektive avsnitt eller av ditt försäkringsbrev.