• Vad ska jag som försäkringstagare vara uppmärksam på?

    För att du ska kunna få rätt ersättning är det viktigt att du tar hand om din släpvagn så att skada så långt som möjligt förhindras. Tillexempel bör du speciellt tänka på att ha ett godkänt dragskolås eftersom att släpvagnen ofta står obevakad. Nycklar bör heller inte försvaras i närheten av fordonet.