1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Integritet
  4. Ändringar av Integritetspolicyn

Ändringar av Integritetspolicyn

Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner. Integritetspolicyn revideras löpande vi och ber dig därför att regelbundet hålla koll på vår webbplats för uppdateringar. Vid omfattande ändringarna kommer vi klart och tydligt informera om detta genom våra onlinetjänster inklusive, i fall vi bedömer det lämpligt, med ett elektroniskt meddelande till dig om ändringarna av Integritetspolicyn.

Senast uppdaterad: 2021-12-21