Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

  1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Integritet
  4. Dina rättigheter samt kontakt

Dina rättigheter samt kontakt

Vi vill hantera dina personuppgifter på ett öppet sätt i förhållande till dig. Genom att logga in på Mina Sidor kan du få tillgång till en del av dina uppgifter.

Om du vill få ytterligare information har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Genom att kontakta oss har du även rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas.

Observera att vi kommer säkerställa din identitet innan vi lämnar information. 

Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig kan du begära att få dina personuppgifter rättade. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte föreligger en laglig grund för vår hantering, men vi vill uppmärksamma dig på att viss information kan vara undantagen från din rätt till radering enligt gällande rätt.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

Du kan även under vissa förutsättningar begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du tillhandahållit oss överföras av oss direkt till dig eller till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter prövad.

Du kan även kontakta oss om du har klagomål avseende hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter. Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål men om du är missnöjd med vår respons kan du vända dig till den lokala tillsynsmyndigheten med dina klagomål www.imy.se.

Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom inställningar på Mina Sidor genom att använda den länk för avregistrering som finns i de erbjudanden som vi skickar till dig via e-post eller SMS, sociala medier eller genom att kontakta oss.

Kontakta oss:
Moderna Försäkringar, Dataskyddsombudet
Box 7830
103 98 Stockholm

E-post: dataskydd@modernaforsakringar.se