1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Integritet
  4. Överföring till land utanför EES-området

Överföring till land utanför EES-området

Överföring till land utanför EES-område Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), men på grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen kan vi i begränsad omfattning komma att överföra eller tillåta åtkomst av uppgifter utanför EES.

Om detta sker säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kan även komma att göra konsekvensbedömningar för att säkerställa att säkerheten noga har utretts.