1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Integritet
  4. Profilering, marknadsföring och automatiska beslut

Profilering, marknadsföring och automatiska beslut

Marknadsföring och profilering – i vår marknadsföring använder vi profilering för att ge dig den information som vi tror är mest relevant för dig och för att undvika att du får onödig information. För att göra detta, kan vi använda dina personuppgifter genom att analysera dina tidigare köp, surfvanor och sökinställningar vid användande av vår webbplats. Vi behandlar även demografiska uppgifter om det område som du är bosatt i. Vi använder oss därmed av profilering för att få fram vilka produkter, tjänster och information du kanske är mest intresserad av. Härigenom har vi möjlighet att anpassa vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig. För att förstå dig som kund bättre, och för att kunna tillhandahålla tjänster och marknadskommunikation (inklusive online-annonser genom exempelvis sociala media), kan vi även förena personuppgifter vi samlar in när du genomför köp med personuppgifter insamlade från våra webbplatser, mobilappar och andra källor. Du har rätt att motsätta dig profilering som hänför sig till direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Du kan läsa mer om hur vi samlar in information via din webbläsare i vår cookie policy.

Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Vi kan därför komma att kontakta dig med marknadskommunikation via e-post, sms, push-notiser, brevlådereklam och telefon.

Om du inte önskar motta marknadsföring från oss eller vill återkalla lämnat samtycke till marknadsföring kan du närsomhelst avböja genom att ändra inställningar på Mina Sidor, genom att använda den länk för avregistrering som finns i erbjudanden vi skickar till dig eller genom att kontakta oss (kontaktuppgifter finns längre ner i denna Integritetspolicy).

I vissa situationer fattar vi beslut utan någon manuell påverkan, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt påverkar dig i betydande grad. Det betyder att behandlingen sker i våra system utan mänsklig inblandning. Det är således en regel eller algoritm som beräknar och meddelar dig beslutet. Vi träffar sådana individuella automatiska beslut när vi

• Online erbjuder dig att köpa en försäkring som du också väljer att köpa. Priset beräknas genom att de upplysningar som du anger vid köpet sammanställs med vår bedömning av din risk för skada. Ju högre/lägre risk vi bedömer du har för att få en skada under försäkringsperioden, ju högre/lägre kan priset bli för din försäkring. Faktorer som kan leda till ett högre pris är t ex att du bor i ett område där det är högre risk att drabbas av skador än i andra områden. Faktorer som i stället kan leda till ett lägre pris är t ex att ditt boende har liten boendeyta eller att du kör kortare sträcka än de flesta andra på ett år. Vi kan också beräkna om du ska få ett rabatterat pris. I vissa av våra försäkringar påverkas din premie också av ditt körbeteende varmed ett sådant beslut fattas automatiserat.

• Online behandlar din skadeansökan. Vi bedömer ditt eventuella krav på ersättning genom att sammanställa de upplysningar som du anger vid skadeanmälan med dina försäkringsvillkor, beräknat marknadsvärde och förhållanden i övrigt. Beslutet kan resultera i hel eller delvis ersättning eller ett avslag på din ansökan. Om din skadeansökan inte kan beräknas automatiskt för att vi behöver ytterligare upplysningar kommer din skadeansökan i stället att behandlas av en av våra handläggare.

Syftet med våra automatiska beslut är att dygnet runt ge dig möjlighet att snabbt och effektivt kunna köpa en försäkring eller få din skada reglerad liksom att förändra din rabatt eller premie utifrån ditt körbeteende om du har en sådan försäkring, se Dataskyddsförordningen artikel 6.1.b (nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan avtal ingås) och artikel 22.2.a (nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal) eller artikel 22.2.c (samtycke). Om du inte vill att vi ska fatta beslutet automatiskt kan du alltid kontakta oss för att köpa en försäkring eller få din skada behandlad av en handläggare i stället. Vi utvärderar löpande våra system och datamodeller för att säkra att beslut träffas utifrån relevanta och korrekta uppgifter. Du har alltid rätt att kontakta oss om du inte är nöjd med beslutet och vill invända mot det.