1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Integritet
  4. Så här samlar vi in personuppgifter

Så här samlar vi in personuppgifter

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt såsom när du beräknar pris på en försäkring på vår webbplats, när du tecknar eller ändrar en försäkring eller om du kontaktar oss med frågor om en försäkring. Du lämnar även personuppgifter när du anmäler en skada och under den efterföljande skadehanteringen, och när du är i kontakt med oss oavsett om kontakten sker med epost, telefon, chatt, brevledes, sociala medier eller när du använder Mina Sidor eller någon annan av våra tjänster. Vi beskriver närmare hur det går till nedan.

Information som du lämnar direkt till oss – när du är i kontakt med oss via våra kommunikationskanaler (såsom e-post, chatt, telefon och brev), när du lämnar uppgifter på någon av våra webbplatser (exempelvis om du fyller i ett formulär), när du visar intresse för köp av försäkring, köper försäkring eller anmäler en skada. Vi kan komma att spela in samtal med dig (telefon och vid fysiska möten).

Information som du lämnar när du använder våra tjänster, Mina Sidor och webbplatser – vi använder nätidentifierare (kakor) när du använder våra tjänster och besöker våra webbplatser. Dessa är viktiga för att ge dig relevant information samt att förbättra din användarupplevelse och användning av våra tjänster. Informationen inkluderar svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning, din geografiska placering såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig. Läs mer om vår användning av nätidentifierare här:  www.modernaforsakringar.se/allmant/kakor/ 

Information som du lämnar genom mätning av körbeteende – om du har tecknat försäkringen Moderna Smart vars försäkringspremie påverkas av körbeteende inhämtar vi dessa uppgifter via en applikation som du har installerat och aktiverat på din mobiltelefon i vissa fall även kombinerat med en OBD-II-läsare som du har installerat i ditt fordon. 

Information som lämnas av en gruppföreträdare – om du ingår i en grupp (sammanslutning, förening eller annan gruppering) vars företrädare har tecknat försäkring hos oss, kan dina personuppgifter lämnas till oss av den organisation som har ingått gruppförsäkringsavtalet med oss.

Information som lämnas från samarbetspartner, andra försäkringsbolag, din arbetsgivare, sjukvårdsinrättningar, myndigheter och andra bolag som ingår i samma koncern som Moderna Försäkringar – för att inhämta, komplettera och hålla dina personuppgifter aktuella inhämtar vi information från externa källor, som offentligt tillgänglig information, kommersiellt tillgängliga källor, din arbetsgivare och myndigheter.   

Uppgifter om andra – vi kan behandla uppgifter om medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare, panthavare, skadevållare, skadelidande etc. i den mån det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig, eller om det rör uppgifter som vi i övrigt har rätt eller skyldighet att behandla. Om en annan person använder dina personuppgifter för att teckna en försäkring eller för att kontakta oss avseende ett ärende där du är involverad använder vi de personuppgifter denna person lämnar om dig, liksom om någon ger oss uppgifter om dig för att personen vill att du ska företräda personen i dennes försäkringsärenden.