Konsumenternas För­säkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om pension, försäkring och skadereglering men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och tjänstepensioner.

Kontakt

Öppettider vardagar 9-12
0200-22 58 00

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
konsumenternas.se