Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

Svensk Försäkrings Nämnder

Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring.
Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring.
Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund.

För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnden prövar se deras hemsida, www.forsakringsnamnder.se.
Svensk Försäkrings Nämnder,
Box 24067,
104 50 Stockholm,
Tfn 08-522 787 20,
info@forsakringsnamnder.se