• Försäkringsgivare

  Moderna Försäkringar
  Besöksadress: Sveavägen 167
  Postadress: Box 7830
  103 98 Stockholm

  Bolagsverket
  Org.nr. 516403-8662
  Filial till Tryg Forsikring A/S

  Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
  CVR-nr. 24260666

  Klausdalsbrovej 601
  DK 2750 Ballerup, Danmark

  Moderna Försäkringar står under tillsyn av Finanstilsynet Danmark/Finansinspektionen. Momsregistreringsnummer: SE516403866201