Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Anna-3.png

Anna Kilander, Kundutvecklingsansvarig, Moderna Försäkringar 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

I min roll ansvarar jag för initiativ och projekt som syftar till att förbättra kundupplevelsen. I det ingår ansvar för hur vi arbetar strukturerat med kundinsikt för att bygga våra produkter och tjänster utifrån kundens behov och tillsammans med våra kunder. En vanlig dag för mig innefattar ofta att sätta mig in i en ny utmaning eller problemställning genom att tex medlyssna med kundservice, träffa personer från olika delar av organisationen och att scana marknaden och konkurrenter. 

Jag ägnar också en stor del av min arbetstid åt att hålla workshops, skissa ut designförslag och prototypa lösningar.

Vilka är dina utmaningar?

Moderna Försäkringar har som företag ett enormt driv av att hela tiden ligga i framkant och då är det lätt hänt att man simultant bollar mellan flera olika projekt. Vilket är fantastiskt kul men kan vara en utmaning.

När trivs du som bäst på jobbet?

Det är väldigt kul att få möjlighet att jobba tvärfunktionellt och iterativt med kollegor från olika delar av verksamheten. Det är en salig blandning av människor med spjutspetskompetens där vi arbetar tillsammans med utveckling för bästa resultat.

Hur är Moderna Försäkringar som arbetsgivare?

Det är väldigt fritt och det lämnas stort utrymme för idéer och kreativitet. Men också ansvar för att styra sin tid till att fokusera på de aktiviteter som skapar värde för verksamheten och för kunden.

Vad är ett kvitto på att du gjort en bra insats på arbetet?

När man känner att vi verkligen tar oss framåt, att vi når våra mål.