Intervju med Malin Hansson, skadereglerare motorskador

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

- Först och främst handlar det om att ta emot skadeanmälningar, bedöma vållande och föra dialog med andra försäkringsbolag. Varje dag ställs man inför nya skadeanmälningar och det gäller att vara lösningsorienterad och pragmatisk.

Vilka är dina utmaningar på jobbet?

- Det händer alltid någonting nytt. Man vet aldrig vad som väntar när man lyfter på luren. Varje dag för med sig en ny utmaning och som skadereglerare lär man sig alltid nya saker.

När trivs du som bäst på jobbet?

- När jag känner att kunder är tacksamma för det vi gör. Även den sammanhållning vi har är viktig för min trivsel. Vi hjälps åt och stöttar varandra.

Hur är Moderna Försäkringar som arbetsgivare?

- Moderna Försäkringar är ett företag där man kan vara med och påverka. Man känner sig inte bunden till sin specifika avdelning. Vill man bolla något med de andra kontoren finns där alltid någon som lyssnar.

Vad är ett kvitto på att du har gjort en bra insats på arbetet?

- Att kunder, kollegor och chef uppskattar min insats och står bakom de beslut jag tar.