Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Micke_edited-1.png

Intervju med Michael Edenfeldt, Systemutvecklare

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

- Dagarna är väldigt varierande, vilket gör mitt arbete extra roligt. Primärt hanterar jag driften av Winsure, ett system som administrerar alltifrån skade-, hälso-, sak- och gruppförsäkringar. Jag hanterar även alla service-desk ärende som kan tänkas dyka upp.

Vilka är dina utmaningar på jobbet?

- En av de största utmaningarna är att få alla kunder nöjda, samt se till att driften rullar på smärtfritt. Alla tjänster och verktyg måste fungera annars blir det stopp i systemet.

När trivs du som bäst på jobbet?

- Jag trivs som bäst när det är full kalabalik och saker och ting måste fixas. Det kanske låter lite tokigt, men det är då jag känner att vi bidrar till en positiv utveckling.

Hur är Moderna Försäkringar som arbetsgivare?

- Som arbetsgivare är Moderna Försäkringar en väldigt tacksam arbetsplats. Jag har varit här i snart tre år och självklart har det skett en del förändringar, men dessa förändringar har endast varit till det bättre. Moderna Försäkringar är ett mindre bolag med ambition att ligga i framkant. Då får man ta att det sker snabba svängar.

Vad är ett kvitto på att du har gjort en bra insats på arbetet?

- Ett bra bemötande från kunderna är det starkaste kvittot. Att kund ifråga är nöjd och uppfattar min insats som professionell.

Vad skulle du säga är det bästa med att jobba på Moderna Försäkringar?

- Ständig förändring. Det händer alltid nya saker, vilket är både utmanade och givande.