Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Niklas.png

Intervju med Niklas Freiholtz, Head of finance & Business controlling

Vilka är dina utmaningar på jobbet?

- En av många utmaningar är det faktum att min avdelning sträcker sig över hela verksamheten, vårt uppdrag är att få ihop det på totalen. 

Sen är Moderna Försäkringar en uppstickare, därför måste vi både tänka och agera annorlunda. Moderna har en helt annan kostnadskostym kontra de andra stora försäkringsbolagen. Däri ligger utmaningen. Å andra sidan leder denna under-dog känsla till att vi skapar innovativa produkter såsom Enerfy och Moderna Smart Hälsa.

När trivs du som bäst på jobbet?

- Det är roligt när man känner att vi når fram, att vi lyckas med våra produkter. Likaså är det roligt att folk inom verksamheten tar för sig. Minst en gång i veckan får jag mail från någon inom verksamheten som vill dela med sig av sina tankar och idéer.

Hur är Moderna Försäkringar som arbetsgivare?

- Moderna Försäkringar har ett väldigt öppet klimat. Man tillåts vara påhittig och komma med förslag. Om vi ska göra saker och ting annorlunda måste vi ha människor inom verksamheten som vågar sticka ut och driva sina förslag.

Vad är ett kvitto på att du har gjort en bra insats på arbetet?

- Jag ingår i en väldigt fragmenterad organisation, med många olika funktioner och där alla är specialister på sina respektive område. Ett kvitto för mig är när mina medarbetare ger bekräftelse på att det vi levererar har substans och gör skillnad.