Pga. underhållsarbete under helgen är e-postutskick av försäkringshandlingar fördröjda. Dessa skickas därför ut först på måndag.

Vi bryr oss om vår omvärld

Vi har flera olika initiativ och organisationer som vi stödjer på de olika kontoren. I Malmö har vi stöttat Rosa Bandet genom att skänka 1% av all försäljning från oktobers bästa försäljningskväll till Cancerfonden. I Stockholm stödjer vi Help to Help, en obunden stiftelse som sponsrar universitetsutbildning för ungdomar och som bygger broar mellan studenter och näringsliv i utvecklingsländer.

Moderna Försäkringars bidrag har t.ex. hjälpt 23 åriga Anitha James i Tanzania att fullfölja sin dröm om att bli jordbruksingenjör, en utbildning som ger henne bra karriär-möjligheter och en möjlighet att hjälpa sitt eget community. Våra medarbetare har även en möjlighet att volontärarbeta fyra timmar i månaden på arbetstid.

omvärldarbete.jpg