Vi bryr oss om vår omvärld

Vi har flera olika initiativ och organisationer som vi stödjer på de olika kontoren. I Malmö har vi stöttat Rosa Bandet genom att skänka 1% av all försäljning från oktobers bästa försäljningskväll till Cancerfonden. I Stockholm stödjer vi Help to Help, en obunden stiftelse som sponsrar universitetsutbildning för ungdomar och som bygger broar mellan studenter och näringsliv i utvecklingsländer.

Moderna Försäkringars bidrag har t.ex. hjälpt 23 åriga Anitha James i Tanzania att fullfölja sin dröm om att bli jordbruksingenjör, en utbildning som ger henne bra karriär-möjligheter och en möjlighet att hjälpa sitt eget community. Våra medarbetare har även en möjlighet att volontärarbeta fyra timmar i månaden på arbetstid.

omvärldarbete.jpg